Przejdź do treści

Zarząd Stowarzyszenia

Jerzy Marlicki – Prezes Zarządu

Socjolog, politolog, wieloletni pracownik samorządowy i menedżer projektów w ogólnopolskich sieciach handlowych.

Zofia Lasocińska – Wiceprezes Zarządu

Lekarz specjalista chorób dziecięcych, od 50 lat pracuje w przychodni w Łodzi. Swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga w utrzymaniu zdrowia. Zdrowie i uśmiech dziecka są dla niej najważniejsze.

Sylwia Trzeciak – Sekretarz Zarządu

Pedagog, socjoterapeuta. Były nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.  Od 2006 roku dyrektor Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź Polesie. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów na rzecz dzieci i młodzieży w trudniej sytuacji życiowej. Od zawsze związana z sektorem pomocy społecznej.

Jolanta Piasecka-Grudzień – Skarbnik Zarządu

Socjoterapeuta, pedagog resocjalizacyjny, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Były nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Fundacji Pomocy Rodzinie „OPOKA”, Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 w Łodzi. Obecnie wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1.

Krystyna Walentynowicz – Członek Zarządu

Emerytowany pedagog, wieloletni nauczyciel języka polskiego. Pasjonatka swojej pracy, kontaktu z naturą. Miłośniczka hipoterapii i pięknej polszczyzny.

Alicja Dobiesz – Członek Zarządu

Psycholog, certyfikowany socjoterapeuta PTP, terapeuta pedagogiczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną w kryzysie zdobywane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, a także podczas realizacji i koordynacji licznych projektów.

Justyna Kralisz – Członek Zarządu

Pedagog, posiada kwalifikacje do nauczania zintegrowanego i przyrody we wszystkich typach szkół. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, zarządzanie oświatą i logopedia. Od 1995 r. należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.  Obecnie dyrektor w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Zbigniew Romański – Członek Zarządu

Długoletni pracownik spółdzielczości mieszkaniowej, zajmujący się działalnością z zakresu upowszechniania kultury. Posiadający doświadczenie w pracy na rzecz środowiska seniorów oraz organizacji czasu pozalekcyjnego dla dzieci i młodzieży.

Agata Piechna – Członek Zarządu

Czynna zawodowo pedagog. Zdobyła kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej, pracy z trudną młodzieżą, dziećmi o specjalnych potrzebach oraz do kierowania placówką oświatową. W czasie
32-letniego stażu pracy, zawsze pracowała w szkole. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynała jako nauczyciel nauczania początkowego. Przez wiele lat pełniła obowiązki wychowawcy świetlicy szkolnej i pedagoga szkolnego. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektora szkoły podstawowej.

Elżbieta Błachowicz – Członek Zarządu

Emerytowany pedagog specjalny. Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego oraz Rewalidacji Osób Upośledzonych Umysłowo. Całe swoje życie zawodowe przepracowała w szkolnictwie specjalnym pracując z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Ewelina Głogowska – Członek Zarządu

Psycholog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Pracowała jako asystent w Zakładzie Psychologii Resocjalizacyjnej oraz Rodziny i Rozwoju Człowieka w Instytucie Psychologii UŁ,  zdobywała doświadczenie w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, Pogotowiu Opiekuńczym, Szkole Podstawowej Specjalnej. Zajmuje się diagnozą oraz pomocą psychologiczną dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej.