Przejdź do treści

ŚWIETLICE.LODZ

W roku 2016  nasz Oddział wyłoniony został na drodze konkursu jako jeden z dziewięciu partnerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji projektu „Świetlice.Łódź”. Projekt realizowany był w latach 2016 – 2019.
 
„Świetlice.Łódź” – to projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich. Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie kompetencji  wychowawczych rodziców oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta.

Realizacja projektu umożliwiła rozszerzenie dotychczasowej działalności w tych świetlicach o:

  • Wsparcie psychologiczne,
  • Wsparcie pedagogiczne
  • Wsparcie logopedyczne,
  • Korepetycje z matematyki,
  • Korepetycję z języków obcych, j. ojczystego
  • Zajęcia z ekspresji kulturalnej,
  • Zajęcia dotyczące technik zapamiętywania i efektywnego uczenia się,
  • Zajęcia informatyczne,
  • Zajęcia wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców