Przejdź do treści

Świetlice Artystyczne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódź-Polesie jest partnerem Fundacji Działania w realizacji zadania: „Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi” zwane też w skrócie „Świetlicami Artystycznymi”.

Dzięki współpracy partnerskiej podopieczni TPD Łódź-Polesie uczestniczą w wieloletnim programie edukacyjno-artystycznym, biorąc udział w różnorodnych cyklach warsztatowych z zakresu sztuk wizualnych, w warsztatach muzycznych, teatralnych, kulinarnych, filozoficznych, dziennikarskich, ze sztuk użytkowych i w wielu innych, które w przyswajalny dla dzieci sposób przybliżają zagadnienia kiltury i sztuki, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, oraz w długiej perspektywie integrują lokalną społeczność.