Przejdź do treści

Pomoc świąteczna

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie co roku realizuje zadanie publiczne „Pomoc Świąteczna” ze środków otrzymanych od Wojewody Łódzkiego. Głównym celem zadania jest poprawa w okresie świątecznym jakości życia osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin, mieszkańców województwa łódzkiego. Cele zrealizowane są poprzez odpowiednie przygotowanie potrzebnej ilości paczek dla dzieci i młodzieży, a następnie przekazanie ich podczas spotkań wigilijnych odbywających się corocznie w naszych placówkach.