Przejdź do treści

Nasze świetlice

Od 06.2020 do 05.2022 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie realizowało projekt „Nasze Świetlice”. „Nasze Świetlice” – to projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich. Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta.

Realizacja projektu umożliwiła rozszerzenie dotychczasowej działalności w świetlicach TPD o:

  • Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne,
  • Korepetycje z matematyki,
  • Korepetycje z języka angielskiego,
  • Zajęcia z ekspresji kulturalnej.